ΚΥΦΩΣΗ

Η κύφωση είναι η αύξηση της κύρτωσης της πλάτης. Πρόκειται κυρίως για αισθητικές παραμορφώσεις του κορμού, που εμφανίζονται συχνότερα στα κορίτσια και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τις λειτουργικές ή παροδικές και τις οργανικές ή μόνιμες.
«Οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης που εμφανίζονται συνηθέστερα στους μαθητές, εξαιτίας της κακής στάσης του σώματος, είναι ο πόνος στη μέση, η κύφωση και ενίοτε η λειτουργική σκολίωση εκ στάσεως», υπογραμμίζει ο καθηγητής.
Έρευνα, επίσης, που διεξήχθη από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής σε 1.546 παιδιά, ηλικίας από 11 έως 14 ετών, με θέμα «Το πρόβλημα των σκελετικών διαταραχών από τις σχολικές τσάντες», έδειξε ότι από το σύνολο των παιδιών το 37% παραπονιόταν για πόνο στην πλάτη.
Τα παιδιά που είχαν τις πιο βαριές σχολικές τσάντες παρουσίαζαν και τους περισσότερους πόνους στην πλάτη, ενώ 1 στα 4 είπε ότι ο πόνος ήταν τόσο έντονος που τα οδηγούσε σε αλλαγή του επιπέδου δραστηριότητάς τους. Το 10% των μαθητών δήλωσαν ότι είχαν πάρει φάρμακα για την αντιμετώπιση του πόνου της πλάτης τους
Και οι δύο παραμορφώσεις μπορεί να προληφθούν ή ακόμη και να αντιμετωπιστούν αν διαγνωστούν εγκαίρως. Οι λειτουργικές παραμορφώσεις οφείλονται κυρίως σε κακή ή χαλαρή στάση του κορμού στην εφηβική ηλικία και βελτιώνονται με ειδικές ασκήσεις από έμπειρους κινησιολόγους- γυμναστές.
Οι οργανικές, με κυριότερο εκπρόσωπο την ιδιοπαθή σκολίωση που αποτελεί το 80% - 85% όλων των μορφών σκολίωσης, προκαλούν πιο έντονη παραμόρφωση και χρειάζονται, εκτός των ασκήσεων, θεραπεία με ειδικές ζώνες.
Μέθοδοι αντιμετώπισης της κύφωσης Στα παιδιά: η κύφωση λόγω στάσης του σώματος είναι η πιο καλοήθης μορφή κύφωσης καθώς η παραμόρφωση του κορμού δεν συνοδεύεται από πόνο, δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στη μετέπειτα ζωή και τις περισσότερες φορές η κύφωση εξαφανίζεται μέχρι την ενηλικίωση ή μετά την έναρξη συστηματικών αθλητικών δραστηριοτήτων (όπως γυμναστική και κολύμβηση-κινησιοθεραπεία) πού πάντοτε βοηθούν στο πρόβλημα. Ωστόσο, γιά την αποφυγή της μικρής πιθανότητας επιδείνωσης της κύφωσης είναι καλό το παιδί να εξεταστεί από γιατρό ειδικευμένο στις παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης. Στους εφήβους: η διάκριση μεταξύ της απλής κύφωσης λόγω στάσης του σώματος στους εφήβους και της πολύ πιο σοβαρής ιδιοπαθούς εφηβικής κύφωσης (λέγεται και νόσος του Scheuermann΄) . Είναι επομένως σημαντικό (το παιδί να εξετάζεται από ειδικό γιατρό ώστε να αποκλειστούν πιο σημαντικά προβλήματα και να δοθούν οδηγίες γιά την σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού της ανάπτυξης. Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο από τον ειδικό γιατρό πρέπει να αρχίζει θεραπεία με πρόγραμμα εφαρμογής κηδεμόνων του κορμού για την αποφυγή επιδείνωσης της κύφωσης και τη διόρθωση του σχήματος της ράχης. Εάν ο βαθμός κύφωσης είναι πολύ σοβαρός τότε θα πρέπει να συζητηθεί η διορθωτική χειρουργική θεραπεία γιά την αποφυγή σοβαρών προβλημάτων κατά τη μετέπειτα ζωή. Στους ενήλικες: Η κύφωση στους ενήλικες είναι συνήθως αποτέλεσμα προûπάρχουσας κύφωσης από την εφηβική ηλικία αν και περαιτέρω σταδιακή επιδείνωση μπορεί να συμβεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής. Αν το πρόβλημα είναι σοβαρό, χειρουργική διόρθωση της παραμόρφωσης μπορεί να επιτευχθεί σε εξειδικευμένο χειρουργικό τμήμα σπονδυλικής στήλης. Στα άτομα προχωρημένης ηλικίας με οστεοπορωτικά κατάγματα:  χρειάζεται περισσότερη προσοχή , ειδικά προγράμματα από έμπειρους κινησιολογους-κινησιοθεραπευτές  για ασφαλή αποτελέσματα  της θεραπείας  αποφυγή τυχόν τραυματισμών και για  καλύτερη ποιότητα ζωής  αυτών των ανθρώπων.