ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Μειώνει τα παθολογικά πρότυπα.
Αυξάνει την δύναμη και την αντοχή.
Αυξάνει τον έλενχο του μυικού τόνου και τον συντονισμό των κινήσεων.
Αυξάνει τις λειτουργικές δραστηριότητες (κάθισμα, σύρσιμο, περπάτημα, κ.λπ...)