ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.
Εγκεφαλικά επεισόδεια .
Τραυματισμούς εγκεφάλου.
Τραυματισμούς σπονδυλικής στήλης.
Νευρομυικές διαταραχές