ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

3-4 ώρες ανά ημέρα, 5 ημέρες εβδομαδιαίως, για 3 η 4 εβδομάδες.
Εβδομάδα πρώτη : εργάζόμαστε στην μείωση του παθολογικού τόνου,μειώνοντας τα παθολογικά πρότυπα της κίνησης,και αυξάνοντας ενεργά τα φυσιολογικά πρότυπα της κίνησης,ενισχύοντας την δύναμη.
Δεύτερη εβδομάδα : εργαζόμαστε πάνω στην ενίσχυση εκείνων των συγκεκριμένων ομάδων μυών που είναι αρμόδια για τα σωστά αποτελέσματα των κινήσεων.
Τρίτη εβδομάδα λειτουργίας : χρησιμοποίουμε της αυξανόμενη δύναμη και την αντοχή για να βελτιώσουμε το επίπεδο του λειτουργίας του παιδιού,(κάθισμα, σύρσιμο, περπάτημα)κτλ.